Hefbruggen Waddinxveen en Boskoop: terug naar bediening op afstand

Waddinxveen/Boskoop – De hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop worden vanaf 3 januari 2018 centraal bediend vanuit het brugbedieningscentrum Steekterpoort in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding van eerdere incidenten heeft de provincie deze hefbruggen tijdelijk lokaal bediend en onderzocht hoe de kans op incidenten kan worden verkleind. Conclusie van het onderzoek was dat aanvaringen nooit helemaal zijn te voorkomen, dat de situatie veilig is en dat een aantal extra maatregelen de veiligheid verder kan vergroten. Het ging om betere camera-instellingen, uniforme inrichting van de bruggen en voorlichting aan weggebruikers en schippers. Deze maatregelen zijn nu doorgevoerd.

De afgelopen periode is er meerdere keren contact geweest over de extra maatregelen met vertegenwoordigers van beroeps- en recreatievaart, winkeliers- en ondernemersverenigingen en bestuurders van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Zij staan achter het besluit van de provincie om de hefbruggen weer op afstand te gaan bedienen.

Goede doorstroming op weg en water
De provincie kiest ervoor om bruggen centraal te bedienen. De bediening verloopt voor maximale veiligheid volgens een vast protocol. Brugbediening op afstand is niet alleen veilig maar biedt veel voordelen voor een betere doorstroming van het vaar- en wegverkeer. In het bedieningscentrum Steekterpoort zijn ondersteunende systemen aanwezig die het aanbod van schepen op de vaarweg goed in beeld brengen. De schepen kunnen op een vaartraject worden gevolgd. Voor een vlottere doorstroming van scheep- en wegverkeer wordt de bediening van bruggen op elkaar afgestemd. Hierdoor hoeven de bruggen minder vaak open.

Advertisements

Anticiperen
Vanuit een centrale bedieningsplek wordt de scheepvaart beter begeleid, waardoor de brugopeningen bewuster worden gemaakt. Op dynamische informatie panelen (DRIP’s) wordt informatie over brugopeningen gegeven. Zo kunnen automobilisten beter anticiperen op verkeerssituatie en eventueel een andere route kiezen.

(Bron Provincie Zuid-Holland)