Havengelden worden verhoogd

Havengelden worden verhoogd
De havengelden in Gouda worden verhoogd. Wat de precieze verhoging gaat worden is nog niet bekend, wel is het sowieso meer dan de inflatiecorrectie. De stijging heeft te maken met de hogere kosten voor het havenbeheer. De gemeente verwacht niet veel effect van de kostenstijging op het aantal bezoekers van Gouda. De havengelden zijn hier al laag vergeleken met andere gemeenten.