Hans Andersson aangesteld als verkenner voor Gouda

Hans Andersson is vandaag, 11 juli, aan de slag gegaan als verkenner voor Gouda. Hij gaat kijken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe, stabiele coalitie.

Hans Andersson (1946) is oprichter van Andersson Elffers Felix (AEF) en treedt op als zelfstandig bestuursadviseur, werkend vanuit zijn kantoor in Rotterdam. Hij heeft in zijn loopbaan kennis en ervaring opgebouwd van (politiek) bestuurlijke vraagstukken bij de overheid en het bedrijfsleven. In grote gemeenten trad Andersson de afgelopen jaren op in crisissituaties, zoals in Groningen of als formateur van het college van B&W, zoals in Almere.

Na een gesprek tussen Andersson en burgemeester Milo Schoenmaker is als eerste stap afgesproken aan alle fractievoorzitters in de raad te vragen in te stemmen met zijn inschakeling. Op dit verzoek van de burgemeester hebben alle fractievoorzitters dit weekeinde positief gereageerd.

Advertisements

Onderzoek naar stabiele coalitie
Andersson zal een verkennend onderzoek instellen naar het ontstaan van de bestuurlijke crisis in de gemeente Gouda. In vervolg hierop zal hij in beeld brengen wat er nodig is om, tot de verkiezingen in 2018, een stabiele coalitie te vormen. Als laatste dient hij in beeld te brengen welke stappen moeten worden gezet om medio september een nieuw college van B&W te kunnen presenteren.