Halvering percentage mensen die overlijden aan hart- en vaatziekten t.o.v. 50 jaar geleden

Het percentage mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten, zoals aan een hartinfarct of beroerte, is de afgelopen 50 jaar gehalveerd. Overleed vijftig jaar geleden één op de twee Nederlanders aan een hart- en vaatziekte, nu is dat één op de vier.

Keerzijde van de medaille is dat er een grote groep patiënten met chronische hart- en vaatziekten als hartfalen is bijgekomen.

De Hartstichting wil dat in 2025 maximaal 1 op de 5 mensen overlijdt aan een hart- of vaatziekte. Deze reductie ten opzichte van 2012 is mogelijk wanneer we deze ziekten eerder opsporen, meer op maat behandelen en investeren in onderzoek naar genezing.

Dit heeft de Hartstichting vandaag bekend gemaakt tijdens een persconferentie in Nieuwspoort over 50 jaar strijd tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting bestaat vandaag 50 jaar.