Groenfonds voor een groener Gouda

Gouda – De laatste jaren merkt iedereen dat ook Gouda langere, hetere zomers heeft en meer extremere regenbuien. Het college neemt daarom initiatieven om onze stad klimaatbestendiger te maken. De nieuwe Groenstructuurvisie en een Groenfonds gaan daarbij helpen. Bijzonder is dat bij (nieuw)bouwplannen minimaal 15% van het gebied openbaar groen moet worden. Door meer groen en water wordt Gouda leuker om in te wonen en klimaatbestendiger.

Het college wil de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad vergroten. Onder meer door het creëren van nieuw groen en water, omdat dit helpt om opwarming te verminderen en om water vast te houden. In de structuurvisie zijn de aandachtsgebieden vastgelegd en er komt een Groenfonds om initiatieven uit te betalen.

Groenfonds voor openbaar groen
Met geld uit het Groenfonds kan meer groen komen in de Goudse wijken met het minste groen: Binnenstad, Kadebuurt, Kort Haarlem, Korte Akkeren, Gouda Noord en Goverwelle. Bijvoorbeeld door bestrating of bebouwing om te zetten in groen. Bewonersinitiatieven uit deze wijken kunnen aanspraak maken op een deel van het geld uit het Groenfonds.
Wethouder Hilde Niezen (Klimaat): “Met dit Groenfonds zet het college belangrijke stappen om onze stad groener en duurzamer te maken. Dit is goed nieuws voor iedereen.”

Advertisements

Minimaal 15% groen bij bouwprojecten
Bij (nieuw)bouwplannen moet in de toekomst minimaal 15% van het gebied openbaar groen worden. Dit gaat gelden voor alle nieuwbouw en bij verbouwingen van bestaand panden met een bouwsom van minstens € 100.000.
Wethouder Rogier Tetteroo (Wonen): “Het vastleggen van een groennorm voor bouwprojecten is een echte mijlpaal. Vanaf nu kunnen we goed gaan sturen op een groenere stad.”

Geld voor het Groenfonds
Het Groenfonds start met een bedrag van € 100.000. De komende jaren wil het college de volgende bedragen investeren: voor 2019 € 200.000, voor 2020 € 400.000 voor 2021 € 700.000 en voor 2022 nogmaals € 700.000. In totaal ruim twee miljoen euro voor meer groen in de stad.

Meer weten?
U kunt de plannen binnenkort lezen op www.gouda.nl/groenfonds. Gedurende 4 weken kunt u ook uw reactie geven op de plannen.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

14-11-2018 16:06