Gratis filmavond bahá’ís

Gouda – De bahá’ís van Gouda vertonen op vrijdag 7 september om 20.00 uur de film Light to the World. Deze film toont hoe de bahá’ís in 200 jaar sinds de geboortedag van hun stichter Bahá’u’lláh de hele wereld zijn overgetrokken en overal hun spreekwoordelijke lampjes hebben ontstoken. Entree gratis. Adres: Ravelplein 73. Aanmelden hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld via 06-41437342. Er is gratis koffie en hapjes. 

Light to the World is het verhaal van de vooruitgang van de mens door de jaren heen, gedreven door de leringen van de boodschappers van God die de ontwikkeling van de mensheid aansturen, nu naar het begin van volwassenheid. Tweehonderd jaar geleden is een dergelijke profetische Persoon verschenen: Bahá’u’lláh. Hij bracht leringen voor dit tijdperk die een einde betekenen van verdeeldheid en anders zijn, waardoor de eenheid van de mensheid eindelijk tot werkelijkheid kan komen. Ontdek in deze boeiende film meer door de verhalen van mensen uit verschillende landen van wie de levens zijn veranderd door het licht dat Bahá’u’lláh de wereld heeft gebracht. De film is in het Engels met Nederlandse ondertitels en hij duurt 51 minuten.

Over het bahá’í-geloof
Het bahá’í-geloof is een monotheïstische religie die in de negentiende eeuw gesticht is door Bahá’u’lláh in Perzië (Iran) en die de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zeven miljoen bahá’ís in meer dan tweehonderd landen en gebieden.
De bahá’í-leringen benadrukken de onderliggende eenheid van de grote wereldgodsdiensten. Religieuze geschiedenis wordt gezien als een ontvouwing van waarheid met behulp van een aantal goddelijke boodschappers, manifestaties van God genaamd, die elk een religie hebben gesticht afgestemd op de behoeften van hun tijd en het begripsvermogen van de mensen uit hun tijd. Onder deze boodschappers zijn Abraham, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed de bekendste. Voor de bahá’ís is de meest recente en belangrijkste boodschapper Bahá’u’lláh. Bahá’ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá’u’lláhs leer, met zijn leven als proef op de som, de eindtijd-beloften van de voorgaande religies vervult. Volgens de bahá’ís is de mensheid betrokken bij een voortdurend, noodzakelijk en geleidelijk proces naar verstandhouding, vrede, gerechtigheid en eenheid op wereldschaal.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

23-08-2018 10:05