Goudse Reddingsbrigade neemt nieuwe botenloods in gebruik

De Goudse reddingsbrigade nam zaterdag officieel de nieuwe loods aan de Keerkring in gebruik. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst.

In 2012, en al ver daarvoor hebben de toenmalig voorzitter en haar bestuur veel inspanningen geleverd om voor de Goudse Reddingsbrigade een geschikt onderkomen te vinden. Vele jaren zijn sindsdien verstreken, tot 2016. In dat jaar kwam er definitief een doorbraak in de impasse. Op 1 december 2016 kreeg de Reddingsbrigade de sleutels van een nieuw onderkomen. Twee dagen later werd het materiaal overgebracht naar de loods. De daaropvolgende twee maanden is hard gewerkt aan het eigen maken van de loods.

Officiële opening
Op 28 januari vond de officiële opening plaats. Dat gebeurde in het bijzijn van burgemeester Milo Schoenmaker, het hoofd operationele zaken van Reddingsbrigade Nederland, de regionaal brandweercommandant, de plaatsvervangend clustercommandant post Gouda, de SP, de leden van de Goudse Reddingsbrigade en vele andere genodigden.

Advertisements