Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (deGAB) geeft tips aan politiek

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (deGAB) heeft een brief naar alle politieke partijen gestuurd met het verzoek om in het nieuwe coalitie akkoord rekening te houden met mensen met een beperking.

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking helpt de gemeenteraadsfracties in Gouda bij het opstellen van een coalitieakkoord dat uitgaat van een inclusieve samenleving.

Mensen met een beperking ervaren belemmeringen in het maken van eigen keuzes. Dat gebeurt zowel door mensen om hen heen (beeldvorming) als door de omgeving. Voorbeelden zijn ontoegankelijk openbaar vervoer, gebouwen en ontoegankelijke informatie maar ook betutteling (het afpakken van eigen regie), eigen keuzes onderdrukken (mensen onmondig houden).

Advertisements

Een inclusief coalitieakkoord heeft aandacht voor toegankelijkheid en maakt mogelijk dat iedereen op eigen niveau, ondanks handicap of chronische ziekte, kan meedoen. De GAB draagt de politieke partijen daarom tien bouwstenen aan met onderwerpen die niet in de formatieonderhandelingen mogen ontbreken. Deze tien punten zijn vandaag naar alle partijen in de raad gestuurd.

Op vrijwel alle levensterreinen van mensen met een beperking speelt de gemeente een rol. Het coalitieakkoord van het te vormen college van B en W bepaalt daarom voor een groot deel of bij de inrichting van de samenleving met hen rekening wordt gehouden en of zij goede zorg krijgen, en op de ondersteuning kunnen rekenen die nodig is om mee te doen.

De bouwstenen gaan onder andere over die inrichting van de samenleving, de toegankelijkheid van gebouwen en informatie, maar ook over toegankelijke en betaalbare zorg en de dienstverlening van de gemeente Gouda.

Met de tien bouwstenen zorgt de GAB dat er de komende vier jaar oog is voor de inwoners met een beperking of chronische ziekte in het gemeentebeleid van Gouda.