Gouds Sportakkoord verbindt Gouda

Het Gouds Sportakkoord is klaar! De afgelopen maanden is door de gemeente Gouda, SPORT.GOUDA, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het resultaat is dat er veel energie is ontstaan in de stad én dat er een inspirerend en door tientallen partijen gedragen sportakkoord ligt. Dinsdag 3 december wordt het sportakkoord door alle betrokken partijen ondertekend.

Het Gouds Sportakkoord is niet iets dat alleen van de gemeente is, maar juist van en voor inwoners die sport en bewegen een warm hart toedragen. En dat zijn er veel, zo is gebleken. In de afgelopen periode hebben tal van Gouwenaars en Goudse organisaties, die staan voor het belang van sport en bewegen, elkaar ontmoet. Bij een online ‘sportidee-campagne’ in de zomer, op een sportcafé, tijdens een inspiratiebijeenkomst met bijna 70 aanwezigen in het Huis van de Stad of gewoon tijdens één-op-één ontmoetingen. Het bleef bovendien niet alleen bij ontmoeten: er werden ideeën uitgewisseld, afspraken gemaakt en nieuwe netwerken gevormd.

 

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

30-11-2019 10:23