GOUDasfalt kijkt vooruit

De gemeenteraad zal 15 april 2015 de beslissing maken over het wel of niet aankopen van het Koudasfalt terrein door de gemeente. De initiatiefgroep is inmiddels gestart met crowdfunding en hoopt dat zij vóór 15 april de gemeente ervan kan overtuigen tot koop over te gaan.

Plannen voor het terrein zijn onder andere:

  • Een werf
  • Stadsstrand
  • Standslandbouw
  • Horeca
  • Locatie voor evenementen
  • Ambachten

De petitie is te vinden op de facebookpagina van de initiatiefgroep (Goudasfalt/voorheen koudasfalt) en op de site, www.goudasfalt.nl. Ook is er een enquête online gezet waarin mensen aan kunnen geven hoeveel ze over hebben voor dit initiatief, te vinden op https://nl.surveymonkey.com/s/GOUDasfalt.

Wat gebeurde er tot nu toe?

In maart jl liet het college van B&W weten dat de eigenaar van de voormalige fabriek van Koudasfalt het terrein te koop aanbood aan de gemeente Gouda. In een raadsvergadering medio maart 2015 liet het college bij monde van wethouder Jan de Laat weten dat de gemeente niet tot koop kon overgaan vanwege het ontbreken van financiële middelen.

Een aantal organisaties besloot daarop de handen ineen te slaan en te komen met een burgerinitiatief. De initiatiefgroep “Maak GOUDasfalt van KOUDasfalt” heeft inmiddels een petitie aangeboden aan Burgemeester Schoenmaker.

koudasfalt 1