Gouda zoekt Burgemeester

Column – Onlangs maakte burgemeester Milo Schoenmaker bekend dat hij per 15 januari 2019 een andere baan heeft. Dat betekent dat Gouda op zoekt moet naar een nieuwe burgemeester. Als raadslid heb ik dit zes jaar geleden ook meegemaakt, toen burgemeester Cornelis vervroegd met pensioen ging. Ik kwam toen terecht in de meest geheimzinnige procedure die ik ooit heb meegemaakt. Deze selectieprocedure is wettelijk voorgeschreven. Het gaat globaal als volgt. Allereerst wordt er een commissie stiekem, een vertrouwenscommissie van raadsleden, gevormd die zich bezig gaan houden met de selectie. Als je daarin zit, mag je niet zeggen dat je erin zit, wanneer en waar je vergadert en al helemaal niet wat er besproken is. Doe je dat wel, dan ben je ernstig strafbaar. De gemeenteraad kán de Goudse bevolking vragen om mee te denken over het profi el waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Dit is niet wettelijk voorgeschreven. Alleen de gemeente raad keurt uiteindelijk een profi elschets goed. De vertrouwenscie neemt deze profi elschets door in een geheime bespreking met de Commissaris van de Koning (CdK). Deze doet daar nog zijn plasje over, daarna opent de Minister de sollicitatieprocedure. In principe kan iedereen solliciteren. Er zullen tien, twintig, misschien wel vijftig kandidaten zijn, dat krijgen alleen de CdK en de vertrouwenscie te horen. De CdK maakt een selectie van enkele kandidaten waarvan hij denkt dat ze voldoen aan het profi el en/of geschikt zijn voor Gouda. Wellicht spreekt de CdK (indringend) zijn voorkeur uit. Met de door de CdK geselecteerde kandidaten voert de vertrouwenscie sollicitatiegesprekken. Dat gebeurt in het diepste geheim op een geheime locatie, waarschijnlijk buiten Gouda. De vertrouwenscie selecteert één of enkele kandidaten. Deze worden in een geheime raadsvergadering voorgelegd aan de gehele raad met een geheime stemming. Dat wil zeggen dat niemand kan zien wie voor of tegen een bepaalde kandidaat heeft gestemd. Ook weet niemand wie de andere kandidaten waren. Uiteindelijk wordt er dan één kandidaat voorgedragen voor benoeming door de Koning. Door de geheimzinnigheid van deze hele procedure, én de mogelijke beïnvloeding vanuit ‘hogerhand’, ontstaat terecht de indruk dat een burgemeestersbenoeming een (politieke) vriendendienst is. Ik ben dan ook blij dat een aantal landelijke partijen in de Eerste Kamer de procedure eindelijk willen veranderen. Voor de komende benoeming in Gouda zal dat echter te laat zijn.

– Johan Weeber

 

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

23-11-2018 08:00