Gouda wordt groener: met vallen en opstaan

Gouda – Aan wil lijkt geen gebrek: een groenfonds met miljoenen euro’s erin, de ‘Groen moet je doen regeling’ die al vele jaren meegaat en de Operatie Steenbreek. Alles duidt erop dat in Gouda werk wordt gemaakt van meer groen. Maar hoe werkt het en hoe effectief is de aanpak eigenlijk?

Groen moet je doen
Groen moet je doen, vindt Gouda. Een mooie binnenkomer om als eerste onder de loep te nemen. De regeling is in 2013 opgericht met het doel dat burgers stukken plantsoen van de gemeente in eigen beheer nemen. Er is geld beschikbaar voor beplanting, voor een vliegende start van je initiatief. Geveltuintjes, plantsoenen en verharding op vele plekken zijn op deze manier al omgetoverd in ‘eigen groen’. Eigen tussen aanhalingstekens, want de grond blijft gewoon eigendom van de gemeente. Zo gauw een bewoner ermee stopt (of verhuist), pakt die het beheer dus weer over. Zo is ‘Groen moet je doen’ een vroeg voorbeeld van burgerparticipatie. Zoals bij iedere vorm van burgerparticipatie gaat dat niet altijd zoals verwacht.

Toch, ondanks dat er soms per ongeluk een boom omgaat (Kadeplantsoen) of zonder te informeren een geveltuintje wordt gemaakt (Raambuurt), is ‘Groen moet je doen’ ook weer geen wilde westen. Op de website van de gemeente is een speciale pagina ingericht, waar je een overeenkomst vindt met de rechten en plichten. Ook wordt er een contactpersoon aangewezen, we lezen: ‘hij of zij heeft voldoende draagvlak bij de omwonenden en stelt zo nodig de overige bewoners in kennis van deze afspraken’. Informeren kan een punt van aandacht zijn.

Advertisements

Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is een heel andere vorm van burgerparticipatie. In dit initiatief gaat een groep vrijwilligers, zogenoemde tuinambassadeurs, de wijken in om mensen te motiveren de tegels uit de tuin te halen. De tuinambassadeurs werken samen met de gemeente en krijgen budget waaruit planten kunnen worden aangekocht. Het project is ontstaan in de wetenschap dat groen gunstiger uitpakt bij de toenemende warmte en bij (hevige) regenval. Het enthousiasmeren van bewoners, zoals ambtenaar Marianne Driehuijs hun taak omschrijft, blijkt soms echter een serieuze opgave. Begin 2019 schreef deGouda over een actiedag in Goverwelle, waar de tuinambassadeurs (samen met Mozaïek Wonen) drie tuinen aanpakten.

Uit betrouwbare bron blijkt dat het elders niet gemakkelijker ging. De woorden ‘trekken aan een dood paard’ zijn volgens een ingewijde al gevallen. Misschien is dit niet de beste methode?

Groenfonds
Het Groenfonds tenslotte is de nieuwste regeling. Het fonds bevat 2 miljoen euro en is bedoeld voor bewoners en overheid om de stad te vergroenen. Het uitgangspunt, zo legt Marianne Driehuijs uit, is dat bewoners openbaar gebied dat nu bestraat is willen veranderen in groen. De gemeente kan uit het fonds putten om deze of eigen plannen mee uit te voeren. Het groen blijft in principe in beheer en bezit van de gemeente Gouda. Maar, zo legt Driehuijs uit, “als bewoners zeggen: we willen het zelf wel beheren, dan kom je uit op de ‘Groen moet je doen regeling’”. Verwarrend, al die regelingen naast elkaar? Voor de ambtenaren valt het mee, zegt zij.

Het Groenfonds is er voor zowel de gemeente als bewoners. Het budget van 2 miljoen euro is eerder beschikbaar dan aanvankelijk de bedoeling was, om groen te kunnen realiseren voor Gouda 750 begint. Een groep in de gemeenteraad komt met voorstellen om de wijken te vergroenen, bewoners wordt gevraagd mee te denken. Al met al gaan de groenontwikkelingen weliswaar met vallen en opstaan, voorzichtig worden toch de eerste stappen vooruit gezet. En als dat je niet snel genoeg gaat, kun je je altijd aansluiten bij het 1000 bomen initiatief.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? 

Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

18-02-2020 17:00