Gouda schrijft onvindbare personen zelf uit register

De gemeente Gouda gaat mensen die niet meer op een ooit door hen opgegeven adres wonen en van wie ook geen ander adres in Gouda bekend is, zelf uitschrijven. Hun namen worden gepubliceerd. In een gemeentelijke advertentie worden twee personen al bij naam genoemd. Als de betrokkenen toch nog in Gouda wonen, moeten ze in actie komen om de uitschrijving ongedaan te maken. Een telefoontje naar de gemeente volstaat niet: om de uitschrijving ongedaan te maken moeten de nu nog onvindbare Gouwenaars een bezwaarschrift indienen. (Bron AD)