Gouda Positief wil snel van schuldenberg Gouda af

De afgelopen 10 jaar is de schuld van de gemeente Gouda gegroeid van 30 naar 300 miljoen euro.
Gouda Positief is 5 jaar geleden mede opgericht om hier wat aan te gaan doen. Sinds vijf maanden zit
Gouda Positief in het college met een wethouder op Financiën.

Om wat aan de hoge schulden te doen zijn er twee opties; meer geld binnenkrijgen (lastenverhoging)
of minder uitgeven (bezuinigen). Dat laatste gebeurt blijkens de begroting van dit college nu
maximaal, er wordt jaarlijks voor vele miljoenen euro’s op het gemeentelijk apparaat bezuinigd.
Echter, zelfs maximaal bezuinigen op de gemeente zal nooit voldoende zijn om van de schuldenberg
van circa € 300.000.000 (ruim € 4.000,- per Gouwenaar, ca € 15.000 per gemiddeld huishouden) af te
komen. Dan zijn draconische maatregelen nodig. En die kunnen het beste maar snel genomen
worden, want hoe langer men wacht, hoe meer de schuld en rente toenemen.

Uit het staatje van het college blijkt dat de meeste heffingen met 1,25%, het inflatiepercentage stijgen,
dus eigenlijk gelijk blijven. De pijn zit met name in de rioolheffing, die ca 5 tientjes per jaar omhoog
gaat voor een gemiddelde huiseigenaar, naar ca € 530,- per jaar in 2018. Daarna blijft ie constant.
Noodzakelijk, omdat niets doen nog veel erger is, dan stijgt de rioolheffing op termijn richting € 1.100,-
per jaar per huishouden. Dit komt doordat Gouda iedere keer geld bij leent om onderhoud te kunnen
plegen aan de riolering. Het nieuwe college wil nu stoppen met deze struisvogelpolitiek. De
rioolheffing wordt nu op een niveau gebracht waarmee het onderhoud betaald kan worden zonder
weer geld te moeten lenen en jaarlijks een klein deel van de opgebouwde schuld af te gaan lossen.
Het college stelt de raad voor om deze lastenverhoging minder zwaar te laten zijn voor (sociale)
huurders. Minima kunnen zoals gebruikelijk kwijtschelding aanvragen.

Advertisements

Johan Weeber, fractievoorzitter: “Ik snap heel goed dat sommige mensen teleurgesteld zijn dat het
niet zo snel al lukt om de lasten te verlagen. Ook wij balen daarvan. Maar het is nu voor eerst dat er
maximaal bezuinigd wordt op de gemeente zelf, én de heffingen ook worden gebruikt om
gemeentelijke leningen af te lossen. Op de langere termijn is dat gunstig voor onze inwoners. De
lasten worden zo niet langer doorgeschoven naar onze kinderen en/of kleinkinderen. Op de korte
termijn moeten we helaas door een zure appel heen. Dat er nu structureel iets wijzigt waardoor we
later de lasten makkelijker kunnen verlagen of beperken, is voor ons dé reden om hiermee in te
stemmen.“

Dat Gouda Positief blijft hameren op lastenverlaging, blijkt ook uit een motie die de fractie heeft
ingediend tijdens de recente begrotingsbehandeling. Dit om, zodra er financieel ruimte ontstaat,
gelden te reserveren voor lastenverlaging, bijvoorbeeld via de OZB. De motie is aangehouden in
afwachting van meer informatie over te verwachten meevallers.