Gouda onderzoekt nieuwe publiekstrekker: Cheese Experience

Goudse kaas ruiken, voelen, proeven maar vooral ‘beleven’ dat is waar het om draait in de Cheese Experience. Om de doelstelling van 1 miljoen bezoekers naar de stad te kunnen realiseren, is er een publiekstrekker nodig in Gouda op het gebied van kaas. Om te onderzoeken of de Cheese Experience deze trekker kan zijn, start een haalbaarheidsonderzoek.

Diverse initiatiefnemers, gemeente Gouda en provincie Zuid-Holland en dragen financieel bij aan dit haalbaarheidsonderzoek. Het idee is om de Cheese Experience te vestigen in de oude Arcade bioscoop. De onderzoeksresultaten worden verwacht aan het eind van het 1e kwartaal 2017. Bij een positieve uitkomst, is het streven nog in 2017 te starten met de Cheese Experience. Gouda is kaas Gouda kent een lange geschiedenis op het gebied van kaas. Het is een nationaal en internationaal bekend product waarmee de stad steeds beter scoort. De uitbreiding van het aantal Kaasmarkten is succesvol gebleken en ook het kaas-historisch museum in de Goudse Waag trekt volop bezoekers. Als aanvulling op de markten en het museum biedt de Cheese Experience 365 dagen kaasbeleving.

Toeristisch scoort Gouda de afgelopen jaren goed waarbij in de periode 2012 – 2015 het bezoekersaantal 10% is gegroeid naar 800.000 bezoekers per jaar. Om de ambitie van 1 miljoen bezoekers te realiseren, moet Gouda iets structureels te bieden hebben: een echte publiekstrekker. Kaas staat centraal in de Stadsmarketing en biedt zowel nationaal als internationaal kansen om te worden neergezet als echte Goudse trekker. Dit past ook binnen de regionale afspraken om wat betreft toerisme in te zetten op ‘Dutch Food & Cuisine’ en de regio Gouda daarbinnen te profileren als Cheese Valley. De ambitie van de initiatiefnemers van de Cheese Experience is een jaarlijks aantal bezoekers van minstens 100.000.

Advertisements