Gouda 13,7 miljoen minder uitgegeven dan gepland in 2015

Vanmiddag presenteerde de Goudse wethouder Financiën, de heer De Laat, de jaarrekening over 2015. Gouda heeft in 2015 13,7 miljoen minder uitgegeven dan gepland. Dit wordt vooral veroorzaakt daar eenmalige meevallers. Daarnaast is er voor 1,5 miljoen gepland werk nog niet uitgevoerd in 2015 waardoor het budget nog beschikbaar is en mag worden opgeteld bij het resultaat.

De wethouder is duidelijk trots op dit positieve resultaat en strooit met complimentjes aan zijn ambtenaren voor het mooie jaar 2015. Volgens de wethouder De Laat kenmerkt dit college van B&W zich als een doe college.

Of de inwoner van Gouda er iets van het positieve resultaat gaat merken valt nog te bezien. Voor het lopende jaar is de wethouder minder positief. De rijksoverheid is voornemens een flinke bezuiniging door te gaan voeren met name op de jeugdzorg. Hierop dient Gouda zich voor te bereiden.

Advertisements

Even proosten op het moment dus en daarna weer strak sturen op de centjes, lijkt het devies.