Gezocht! Collectanten voor de @KWF collecte

Dit jaar wordt de collecte van de KWF Kankerbestrijding gehouden van 1 t/m 6 september. In deze week zetten meer dan 120.000 vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen kanker.
Jij kunt hier ook bij helpen! Meldt je aan als collectant. Je loopt dan
1 a 2 avondjes met de collectebus voor dit goede doel.
Bij één van de volgende personen kun je je aanmelden om de afdeling Gouda te komen versterken:
Sietie Janssen (06-23150496)
Wil Loef (0182-519018)
Johan Wunker (0182-554755)

Hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld er kan worden geïnvesteerd in de strijd tegen kanker.