GERIATRIE VAN HET GHZ IN HET DAGLICHT

De afdeling Geriatrie in de nieuwbouwvleugel van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is dankzij de Stichting Vrienden van het GHZ voorzien van speciale verlichting die daglicht nabootst. Deze daglichtverlichting heeft op verschillende manier een positief effect op de genezing en het welbevinden van geriatrische patiënten.