Gemeenteraad Gouda durft niet te veranderen

‘Start de formatieperiode, met als formateur Daphne Bergman, om in enkele dagen te onderzoeken of de partijen D66, PvdA, ChristenUnie, VVD en GroenLinks in principe bereid zijn formatieonderhandelingen in te gaan om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen’, zo luidt het eindadvies van de Nijmeegse wethouder Bert Jeene, die in Gouda na de gemeenteraadsverkiezingen is benoemd tot verkenner.

Op 2 april jl. presenteerde Jeene zijn eindadvies in een openbare bijeenkomst aan de onderhandelingsdelegaties van alle partijen. Hij hield een pleidooi om te komen tot een kerncoalitie van D66, ChristenUnie en PvdA, en dit aan te vullen aan de rechterzijde (met de VVD) en de linkerzijde (met GroenLinks). Dit vanuit de gedachte om een veelheid aan politieke stromingen terug te laten komen in een brede en stabiele coalitie. Zeker met het oog op de naderende decentralisaties en de financieel complexe situatie is een brede coalitie noodzakelijk.

Het advies betekent dat Gouda op de oude voet lijkt door te gaan en geen gehoor te geven aan de verkiezingsuitslag die duidelijk om een andere koers vraagt. D66 durft die uitdaging niet aan en kiest voor de bekende weg.