Gemeente zet vaart achter sloop Turfmarktkerk

Gouda – De Turfmarktkerk verkeert, zoals bekend, in slecht staat en moet worden gesloopt. Eerder al maakte de gemeente bekend dat zij in het kader van bestuursdwang de stutwerkzaamheden zou overnemen van de eigenaar. Hiertoe is een nieuwe analyse van de situatie in en om de kerk gemaakt. Hieruit blijkt dat de constructieve staat van de kerk substantieel verslechterd is ten opzichte van de situatie die eerder aanleiding was voor het opleggen van termijnen voor stutten en sloop aan de eigenaar.

Voorgaande brengt met zich mee dat de gemeente zich genoodzaakt ziet vanuit veiligheidsoverwegingen verdere versnelling aan te brengen in het proces van stutten en sloop. Hiertoe heeft de gemeente besloten nu ook de verantwoordelijkheid voor het slooptraject volledig over te nemen van de eigenaar.

Spoedsloop

Inmiddels is door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een gerenommeerd aannemer aangezocht voor het resterende stutwerk en de sloop. Doel is, conform ook de eerder opgelegde termijn, om de kerk uiterlijk 1 december gesloopt te hebben. De aannemer treft inmiddels voorbereidingen voor de sloop en het nog resterende stutwerk.

Advertisements
Risico’s

Omwonenden van de Turfmarktkerk zijn in de loop van vandaag geïnformeerd over de actuele situatie. De instabiele situatie van de kerk kan risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid van personen en gebouwen in de directe omgeving. De gemeente hanteert hiertoe een risicozonering, die afhankelijk is van de feitelijke afstand tot de kerk, de bouwkundige staat van de diverse gevels van de kerk en de weersomstandigheden. De gemeente houdt de situatie continu in de gaten.

Voor een zestal woningen aan de achterzijde van de Turfmarktkerk, waar het hoogste risicoprofiel van toepassing is, geldt inmiddels het dringende advies om de woning tot nader order te verlaten en zo min mogelijk te betreden. Inschatting is dat de periode totdat de kerk voldoende gestabiliseerd is, twee weken gaat duren. De gemeente heeft de betreffende bewoners hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Het perceel van de Turfmarktkerk is uiteraard niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Het nabij de kerk gelegen speeltuintje zal eveneens worden afgezet om de veiligheid te waarborgen. Sinds heden middag mag zwaar verkeer de Turfmarkt niet meer op.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
22-10-2018 09:42