Gemeente verduurzaamt 32 panden

Gouda – De gemeente Gouda zet stappen richting verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De Goudse ambitie is om uiterlijk in 2020 een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren en bovendien energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Daartoe worden bij 32 gemeentelijke panden duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Gisteren werd tijdens een symposium van het Duurzaamheidsplatform Gouda in De Goudse Schouwburg hiervoor de aftrap gegeven door wethouder Thierry van Vugt (Vastgoed). De gemeente wil het verduurzamen samen met de huurders doen. Aan directeur Tineke Maas van De Goudse Schouwburg overhandigde de wethouder een informatiebord voor schouwburgbezoekers over de verduurzamingsplannen.

Wethouder Van Vugt: “Gouda moet toekomstbestendig worden. In 2040 moet onze stad CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente nu stappen zetten voor later. Daarom gaat de gemeente haar vastgoed verduurzamen. Dat varieert van kleine tot grote maatregelen. We gaan vijf grote, aansprekende gebouwen met een publieksfunctie maximaal verduurzamen: De Goudse Schouwburg, de Chocoladefabriek, Cultuurhuis Garenspinnerij, de kinderboerderij en buurservicecentrum Lekkenburg. Doordat er veel bezoekers naar deze gebouwen komen, maken we zichtbaar dat de gemeente Gouda duurzaamheid heel belangrijk vindt en ook echt oppakt. Maar bovenal willen we Goudse bewoners en ondernemers enthousiast maken om ook zelf een bijdrage te leveren en te verduurzamen.”

Maatregelen en opbrengst
Per pand is bekeken welke maatregelen het best kunnen worden uitgevoerd. De maatregelen zijn het uitvoeren van isolatie maatregelen zoals dubbel HR++ glas, spouwwandisolatie, het plaatsen van zonnepanelen, warmte retourregelingen, het realiseren van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie en LED verlichting e.d. Het pand van het Buurtservicecentrum aan de Lekkenburg wordt gasloos.

De ambitie is om uiterlijk in 2020 een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren. We gaan starten in de loop van dit jaar met het verduurzamen van onze 32 panden en de maatregelen zullen eind 2020 klaar zijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

29-03-2019 09:00