Gemeente Gouda heeft sloop Turfmarktkerk onnodig geblokkeerd

Gouda – De gemeente Gouda heeft hergebruik van de Turfmarktkerk door de huidige eigenaar op allerlei manieren tegengewerkt. Dat is wat Khalid Boutachekourt schrijft in een lijvig nieuw rapport over de Turfmarktkerkaffaire. Minutieus beschrijft de eigenaar hoe het bestuur zich tegen hem keerde, eerst in de renovatie van de kerk en later bij de sloop en nieuwbouw.

Het rapport is het gevolg van langdurig onderzoek en vele Wob verzoeken. De gang van zaken kan hierdoor minutieus uit de doeken worden gedaan. Khalid Boutachekourt kocht de kerk pas aan nadat hij had laten onderzoeken of deze in goede staat verkeerde voor herinrichting. Een ingenieursbureau concludeerde nog in 2017 dat alleen de hoek van de kerk was verzakt. Men vermoedde rotte paalkoppen van de fundering. De eigenaar liet hierop funderingsherstel uitvoeren, zodat herinrichting binnen handbereik kwam. Maar dat ging bleek te optimistisch.

Sloopvergunning
De omgevingsdienst Midden Holland beval voor de werkzaamheden een sloopvergunning aan te vragen. Hierop moest Boutachekourt midden in de renovatie de werkzaamheden stilleggen. Het herstellen van de kerk zou pas verder kunnen bij afgeven van een sloopveiligheidsplan. Omgevingsdienst ODMH schakelde voor hun beoordeling van de kerk ingenieursbureau Geelhoed in. Die gaf in oktober 2017 het advies: “De bloot liggende in slechte staat verkerende fundering. De fundering is niet geschikt voor het herbestemmen van het gebouw, is mede verantwoordelijk voor de verzakkingen en scheurvorming in de bovenbouw, maar zal niet binnen enkele jaren bezwijken van constructieonderdelen zorgen”.

Advertisements

Hierna ziet de eigenaar zich gedwongen om mee te werken aan de sloop van de kerk en trekt een nieuw plan, namelijk voor nieuwbouw. Na het verwijderen van asbest kon hij in mei 2018 overgaan tot sloop. De eigenaar laat in totaal 7 offertes maken, met prijzen variërend van €45.350,- tot €87.350,-.

‘Aanwijzingen aan worden verbonden’
Er is in 2018 al mondeling akkoord tussen ODMH en de eigenaar over het benodigde sloopveiligheidsplan. De aannemer is zelfs al ingeschakeld. Dan komt de grote draai: de gemeente besluit bestuursdwang uit te oefenen en neemt hiermee de touwtjes uit handen van de eigenaar. Omgevingsdienst ODMH wordt geacht hun afspraken met Boutachekourt hierop aan te passen: “Een melding kan niet worden geweigerd. Wel kunnen er aanwijzingen aan worden verbonden”, blijkt uit een interne e-mail. Kortom, het intrekken van het sloopveiligheidsplan is niet meer mogelijk, wel kan men door middel van aanvullende eisen de sloop onmogelijk maken.

Hierop krijgt de gemeente Gouda ruimte om bestuursdwang op te leggen voor snelle sloop. Op 26 november 2018 legt de gemeente Gouda inderdaad bestuursdwang op en zegt de sloopkosten van €700.000 euro te verhalen op de eigenaar, een bedrag dat later wordt verlaagd naar €451.000,-. Deze tekent beroep aan bij de rechter, uitspraak moet nog volgen.

Traineren van sloopwerkzaamheden
De eigenaar beschuldigt de gemeente kortweg van het traineren van de sloopwerkzaamheden, door het opleggen van steeds strengere eisen. Interne communicatie van ODMH bevestigt dit beeld. Tot tweemaal toe heeft de gemeente Gouda bestuursdwang uitgeoefend, om sloop van de kerk af te dwingen. Dit terwijl de eigenaar tot op dat moment alles heeft gedaan om te voldoen aan de eisen van de ODMH. Ook heeft de gemeente zo snel als mogelijk was de bestemming van de kerk gewijzigd, zodat de (nieuw)bouwplannen van Boutachekourt later onmogelijk zouden zijn. Tijdens de sloopprocedure lijkt alles erop gericht te zijn geweest om de plannen van de eigenaar te dwarsbomen. Er zijn nog een aantal zaken onduidelijk, bekend is dat Peter R. de Vries nog werkt aan opheldering.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

21-11-2019 14:30