Gemeente geeft gevonden voorwerpen aan de stichting Non-foodbank Gouda

Sinds 2 jaar kunnen gevonden voorwerpen bij de gemeente worden afgegeven. Wanneer de
eigenaar van het verloren goed zich niet binnen de termijn bij de gemeente meldt, vervalt het recht
van eigendom en mag de gemeente het voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. Momenteel
liggen er veel gevonden voorwerpen bij de gemeente waarvan de termijn is verlopen. Het gaat hier
vooral om goederen als: sieraden, (lege) portemonnees, tassen, kleding, sjaals, mobiele telefoons,
gereedschap, boeken en riemen. De gemeente Gouda schenkt deze goederen aan de stichting
Non-foodbank Gouda. Het doel van de stichting Non-foodbank Gouda en omstreken is het
inzamelen en verstrekken van roerende goederen uit het huishouden zoals kleding, huisraad en
dergelijke aan mensen die geen of onvoldoende geld hebben spullen te kopen.