Gemeente gaat schuldhulpverlening weer zelf uitvoeren

Gouda- De gemeente gaat met ingang van 2018 de schuldhulpverlening weer in eigen beheer uitvoeren. Daarvoor worden 5 schuldhulpverleners aangetrokken. Doel van het college is onder meer om zo meer mensen in het hulpverleningstraject te krijgen en het aantal uitvallers te verminderen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente de schuldhulpverlening uitbesteed aan een extern bedrijf, Westerbeek. Dat bedrijf voldoet niet langer aan de wettelijke eisen, zei wethouder Rogier Tetteroo woensdagmiddag 1 november tijdens het persgesprek. Dat was een van de redenen om de regie weer in eigen hand te nemen. Wat ook meespeelt is dat dit externe bedrijf mensen met schulden als gevolg van fraude en mensen die geen regulier inkomen hebben, niet in hun traject opneemt. Van de mensen die wel worden geholpen, valt bijna de helft uit. “Wat gebeurt er met deze mensen? Daar heb je geen zicht op”, zei Tetteroo. Door de regie in eigen hand te nemen, wil de gemeente én meer mensen kunnen helpen (ook na fraude en zonder regulier inkomen) én samen met de instanties beter zicht houden op wat er gebeurt met de mensen.

Op orde
Jaarlijks kloppen zo’n 600 Gouwenaars bij de gemeente aan vanwege problematische schulden. Na de intake gaat 70 procent van hen het hulpverleningstraject bij Westerbeek in, en hiervan valt bijna de helft weer uit. Het is volgens Tetteroo zaak om als gemeente de schuldhulpverlening goed op orde te hebben, in de eerste plaats voor de mensen om wie het gaat. En daarnaast heeft dit ook invloed op de kosten die de gemeente maakt voor zaken als zorg of openbare veiligheid. Schulden zorgen vaak voor tal van andere problemen.

Advertisements

Het college vraagt de gemeenteraad om 250.000 euro extra uit te trekken om de schuldhulpverlening weer in eigen beheer te kunnen uitvoeren. De aanpak van de schuldenproblematiek gaat de gemeente dan in totaal bijna 500.000 euro kosten. De gemeenteraad buigt zich in november hierover.