Geluidswal kan niet worden doorgetrokken

De geluidswal van de Rondweg Reeuwijk doortrekken is voor Gouda geen optie, maar het college van b en w wil meedenken over een alternatieve oplossing tegen de geluidsoverlast die Gouwenaars ondervinden. D66 had gevraagd of Gouda iets kan doen tegen de geluidsoverlast die bewoners van de wijk Plaswijck ondervinden. Die wonen recht tegenover de Reeuwijkse randweg, maar de geluidswal die is aangelegd houdt halverwege op en ligt op het grondgebied van Bodegraven-Reeuwijk, waardoor Gouda de randweg niet zelf kunnen doortrekken.

Bron: AD