Geld voor Oranjenacht blijft in de kluis

De subsidie voor Oranjenacht wordt dit jaar niet uitgegeven. Toch wil het Oranje Comité daar aanspraak op maken als het geld tekort komt voor het nieuwe, afsluitende muziekfeest op Koningsdag. Het Oranje Comité Gouda gaat de feestelijkheden op Koningsdag afsluiten met een grote artiest. Daarmee willen zij de grote teleurstelling onder de Gouwenaars wegnemen. In de gemeentelijke Subsidieregeling Volksfeesten Gouda 2016 is echter opgenomen dat een organisatie die voor financiële bijdrage in aanmerking wilt komen, dat voor 1 september van het jaar daarvoor moet hebben ingediend. Desondanks hoopt de organisatie alsnog aanspraak te maken op subsidie voor een grote artiest, die naast lokale artiesten zal gaan optreden.

bron: AD