Geld van gemeente voor plein van Calvijnschool

De Calvijnschool krijgt wat eerder dan gepland financiële steun van de gemeente Gouda bij het opknappen van het schoolplein. Over het ernstig verzakte plein wordt al jaren gesteggeld tussen de schoolleiding en de bouwbedrijven die het hebben aangelegd. De schoolleiding wil het plein dit jaar aanpakken, maar dreigt daardoor in problemen te raken. De gemeente zou eigenlijk pas volgend jaar geld beschikbaar stellen, maar b en w stellen voor, dat dit jaar al te doen omdat er een onveilige situatie ontstaat wanneer er langer wordt gewacht. (Bron AD)