Geen strafbaar feit tegen Raadslid Johan Weeber

Het Openbaar Ministerie ziet geen aanknopingspunten voor nader onderzoek inzake de door de Goudse wethouder Van den Akker gedane aangifte van diefstal van zijn iPad met enkele documenten. Het OM vindt dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Raadslid Johan Weeber, tegen wie de aangifte was gericht, en wethouder Van den Akker hebben hierop besloten de juridische strijdbijl definitief te begraven.

Beide partijen hebben nu echter besloten elkaar onderling in en buiten rechte geen verwijten over deze zaak meer te maken. “We hebben onze energie hard genoeg nodig om te werken aan een nog beter Gouda.”