Geen azc in de PWA-kazerne in Gouda

Gouda – Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. Door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland zijn er voldoende goede opvanglocaties beschikbaar.

De gemeente beseft dat de komst van een azc naar Gouda veel heeft losgemaakt in onze samenleving. Zowel positief als negatief. Ook de voorgeschiedenis met betrekking tot de herbestemming van de PWA-kazerne heeft hierin een rol gespeeld. Er is echter ook veel bereikt, vindt de gemeente: “Er lag een goede basis in de vorm van een solide bestuursovereenkomst tot stand gekomen met de inzet van betrokken inwoners.”

Dank en waardering
Het college, betrokken ambtenaren en het COA hebben waardering voor de bijdrage van de Goudse gemeenschap en met name die van omwonenden aan de discussie rond de opvang van vluchtelingen. “Ook de betrokkenheid van scholen, bedrijfsleven en zeker ook de vrijwilligers is niet onopgemerkt gebleven.” Het college dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage.

PWA-kazerne
Het feit dat het azc niet doorgaat betekent ook dat er nog geen nieuwe bestemming is voor de PWA-kazerne. Zoals bekend is de PWA-kazerne geen eigendom van de gemeente Gouda, maar van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is aan de eigenaar om te bepalen wat zij met het pand wil gaan doen. De gemeente gaat wel in overleg met de eigenaar van het pand om te bespreken wat de ideeën zijn rondom de toekomst van het gebouw.

Toekomst opvang vluchtelingen
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht met de huidige opvang in elk geval tot eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker. Gouda heeft eerder uitgedragen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen om mensen in nood opvang te bieden. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op Gouda worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken of en hoe de gemeente daaraan kan en wil bijdragen.

In gesprek met de wijk
Het college hecht eraan in gesprek te gaan en te blijven met de buurt over de wijkontwikkeling in de meest brede zin. Daarbij zal de gemeente de onlangs uitgebrachte adviezen van de Nationale Ombudsman gaan toepassen ten aanzien van de participatiewijzer. Nog dit jaar wordt meer bekend over de manier waarop het college hier invulling aan gaat geven.