Geen akkoord over zwembad De Koornmolen

De gemeente Zuidplas en de eigenaar van recreatiepark De Koornmolen zijn het niet eens geworden over de openstelling van het zwembad in De Koornmolen voor doelgroepzwemmen en zwemlessen in 2016. Na herhaalde pogingen bleek dat de posities te ver uit elkaar lagen om tot een vergelijk te komen. Wethouder Rik van Woudenberg: “We hebben ons ingezet om De Koornmolen open te houden, maar we konden het niet eens worden over de condities waaronder dat mogelijk zou zijn. Het is spijtig voor de inwoners van Zevenhuizen en Moerkapelle dat zij deze voorziening moeten missen, maar ik zal meedenken over alternatieven.”

De discussie over het zwemwater in de gemeente speelt al langer. De zaak kwam in een stroomversnelling door de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag op 19 augustus jl. De rechter deed een uitspraak in het geding dat was aangespannen door de eigenaar van zwembad De Koornmolen tegen de gemeente. De eigenaar van de Koornmolen wenste gelijke behandeling met de twee andere door de gemeente gesubsidieerde zwembaden. De Rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld en heeft de eis van de eigenaar afgewezen. Door dit besluit kan de gemeente Zuidplas volstaan met een bijdrage van € 35.000 in 2015 voor de openbare openstelling van zwembad de Koornmolen.

Op 27 augustus jl. Hebben wethouder Van Woudenberg en de heer Van der Knaap, eigenaar van De Koornmolen, met elkaar gesproken. Daarbij gaf Van der Knaap aan dat openstelling van het zwembad voor hem niet langer mogelijk is met de afgesproken gemeentelijke bijdrage. De heer Van der Knaap gaf daarbij aan het zwembad te zullen sluiten voor openbaar gebruik per 1 januari 2016.

Advertisements

Na dit gesprek heeft de gemeente nagegaan welke mogelijkheden er nog zouden zijn voor de openbare openstelling van het bad. Hierover is zowel in het college van 1 september jl. als de vergadering van de gemeenteraad later op die avond gesproken. Duidelijk was dat college en raad hechtten aan behoud van een zwemvoorziening in Zevenhuizen, maar niet tegen elke prijs. De gemeenteraad heeft de wethouder de opdracht gegeven om nog eens met de eigenaar van de Koornmolen om tafel te gaan.

Op 3 september jl. is opnieuw met de heer Van der Knaap gesproken. Dat was een constructief gesprek waarbij beide partijen van hun maatschappelijke betrokkenheid blijk gaven en de intentie hadden om tot een oplossing te komen. Toch bleken de posities van beide partijen te ver uit elkaar te liggen om tot een vergelijk te komen. De eigenaar van het zwembad wilde meerjarige zekerheid die de gemeente op dit moment niet kan geven. Zijn eerdere besluit om het zwembad voor openbare openstelling ten behoeve van doelgroepzwemmen en leszwemmen te sluiten per 1 januari 2016 blijft hierdoor van kracht.

De gemeente betreurt dit besluit, maar respecteert de keuze van de ondernemer. De gemeente zal zich maximaal inzetten om de vraag vanuit Zevenhuizen en Moerkapelle naar doelgroepzwemmen en leszwemmen in de twee andere baden in de gemeente onder te brengen. Verruiming van de mogelijkheden zal nadrukkelijk met de exploitant van de twee overige baden worden besproken.
Uit eerder onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er met de openstelling van het Polderbad in Nieuwerkerk en De Zuidplas in Moordrecht voor alle inwoners van de gemeente voldoende zwemwatercapaciteit aanwezig is.


Inmiddels is al duidelijk, dat de huidige gebruikers ook een keuze zullen maken voor zwembaden in de buurgemeenten. Gezien de ligging van de dorpen Zevenhuizen en Moerkapelle is dit een begrijpelijke keuze. Toch betreurt het college dat hiermee een gewaardeerde voorziening in de eigen gemeente vervalt. Het college is wel van mening dat er een zeer acceptabel aanbod van zwemmogelijkheden blijft bestaan binnen de gemeentegrens.