Gebied rond Turfmarktkerk veilig gesteld

Gouda – Alle omwonenden in de hoogste risicozone rond de Turfmarktkerk in Gouda hebben inmiddels zelf hun huis verlaten. De gemeente bracht hierover afgelopen vrijdag een dringend advies uit, vanwege dreigend instortingsgevaar. Met ingang van vandaag 20.00 uur zal voor deze zone een noodverordening gelden. Dit betekent dat er zich niemand meer in de betreffende zone mag begeven. Dat geldt ook voor de parkeergarage onder de Clarissenhof. Deze maatregel is bedoeld om zeker te weten dat er zich geen mensen meer in het gebied bevinden. Gezien de veranderende weersomstandigheden (meer wind) wil de gemeente geen enkel risico nemen. De veiligheid van de bewoners staat voorop.

De bewoners van de zes woningen, gelegen in de hoogste risicozone, zijn vertrokken naar familie of, waar nodig met hulp van de gemeente, ondergebracht in hotels of BenB’s. De verwachting is dat deze noodverordening maximaal 2 weken van kracht is, totdat de kerk voldoende gestabiliseerd is om veilig te kunnen slopen. De gemeente zet beveiliging in om het gebied en de achtergelaten woningen extra in de gaten te houden.

Voor de bewoners in de wijdere zone rondom de kerk verandert er in deze fase niets. Verwachting is dat de volgende fase van werkzaamheden, ingaande eind van deze week, mogelijkerwijs een extra tijdelijke noodverordening van kracht wordt, wanneer de stabilisatiewerkzaamheden in een volgende fase belanden. Het kan hiervoor noodzakelijk zijn dat er dan in het kader van de veiligheid tijdelijk een groter gebied zal worden ontruimd. Eind van de week wordt duidelijk om welke woningen het dan aanvullend gaat. Als deze situatie zich voordoet, worden de bewoners uiteraard tijdig op de hoogte gebracht.

Advertisements

Inmiddels is de aannemer begonnen met het stutten en stabiliseren van de kerk.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

24-10-2018 09:20