FNV en CNV: voorkom faillissement Mika Thuiscoach

Vakbonden FNV en CNV roepen de gemeenten Gouda en Zoetermeer op om in te grijpen bij het in zwaar weer verkerende Mika Thuiscoach. De gemeenten hebben de tarieven voor de thuisbegeleiding met vijfentwintig procent verlaagd. Hierdoor verkeert de zorginstelling in financiële moeilijkheden. De FNV en het CNV constateren tevens dat de aandeelhouders Fundis en Kwadraad een kwalijke rol spelen bij de financiële situatie van Mika. In december heeft deze zorginstelling, die zorgt voor kwetsbare gezinnen en cliënten in de regio Gouda / Zoetermeer, daarom uitstel van betaling moeten aanvragen.

Wanneer de gemeenten niet ingrijpen, dan raken de kwetsbare inwoners mogelijk hun vaste begeleiders kwijt en verliezen tientallen zorgmedewerkers mogelijk hun baan. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van zorg, omdat de vertrouwensband die je als begeleider met je cliënt hebt juist zo belangrijk is. Fundis en Kwadraad hebben inmiddels de vakbonden laten weten zo snel mogelijk met de gemeenten en het bestuur van Mika om tafel te willen.

De FNV en het CNV verdenken de aandeelhouders ervan dat zij Mika hebben opgericht, terwijl ze van tevoren wisten dat het niet reëel was dat Mika zelfstandig zou kunnen bestaan. Mika is eind 2014 verzelfstandigd door Fundis en Kwadraad en komt, na net iets meer dan een jaar actief te zijn, in de problemen. Beide organisaties brachten een aantal activiteiten en het bijbehorende personeel onder in een gezamenlijke BV. De contracten met gemeenten zijn echter in handen van de aandeelhouders. Mika voert dit uit als onderaannemer. Fundis en Kwadraad wisten bij de start dus precies welke diensten Mika moest leveren en tegen welke prijs, want die afspraken hebben zij zelf gemaakt. Zij moeten dus dit scenario ook hebben voorzien.

De vakbonden hebben Fundis en Kwadraad opgeroepen om mee te werken aan een oplossing en, na een afwachtende periode, hebben ze besloten alle betrokken partijen bij elkaar te gaan halen. Want als er niet snel een gedegen plan komt, dreigt een faillissement. Hiermee komt de zorg voor kwetsbare mensen in het gedrang. Dit kan in sommige gevallen tot ernstige gevolgen leiden.

De FNV en het CNV vinden ook vreemd dat er direct uitstel van betaling is aangevraagd. Joost Veldt (CNV): ‘Voor 2015 valt het financiële probleem eigenlijk wel mee, de problemen doen zich vooral voor in 2016, wanneer de verlaging van de tarieven van de gemeente gaat doortellen. Normaal gesproken maak je dan een reorganisatieplan en bespreek je met de vakbonden een sociaal plan. En ja, dat vraagt misschien een extra bijdrage van de aandeelhouders, maar het gaat wel om mensen die kort geleden nog bij hen in dienst waren.’

De vakbonden richten zich op gemeenten waar Mika actief is. Reinier Engelen (FNV): ‘De gemeenten Zoetermeer en Gouda moeten nu ingrijpen en Fundis en Kwadraad aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De tarieven die deze gemeenten hanteren voor begeleiding thuis zijn niet reëel. De gemeenten hebben de tarieven met zo’n vijfentwintig procent verlaagd en daar kan je geen cao-loon van betalen. De gemeenten hebben dus de sleutel in handen om een faillissement van deze zorginstelling te voorkomen. Zo kunnen de medewerkers de zorg blijven leveren die hun cliënten nodig hebben.’

Onlangs maakte de vakbonden FNV en CNV naar aanleiding van de campagne Red de Zorg afspraken met Staatssecretaris van Rijn. Belangrijk onderdeel van de afspraken is het stoppen van de tarievenrace naar beneden. Gemeenten moeten bij nieuwe aanbestedingen van de huishoudelijke verzorging reële tarieven hanteren, waarvan een cao-loon kan worden betaald. In het hele land hanteren gemeenten tarieven die te laag zijn om cao-lonen van te kunnen betalen. De vakbonden maken zich hard om ervoor te zorgen dat de afspraken die hierover zijn gemaakt ook worden nageleefd door gemeenten.