Filmhuis Gouda en Verzetsmuseum Zuid-Holland niet naar Chocoladefabriek

chocoladefabriekgouda

Gouda – Het concept om het Filmhuis naar Chocoladefabriek te brengen is officieel van de baan. Het college van B en W heeft besloten om het voorgestelde concept niet door te laten gaan. De benodigde investering en risico’s staan niet in verhouding tot de meerwaarde van deze verbreding van het concept.

Bureau AEF heeft onderzoek gedaan hoe het zou uitpakken als er een krachtenbundeling van verschillende partijen zou plaatsvinden. In dit onderzoek werden de bibliotheek, Kruim, het Streekarchief, de Drukkerswerkplaats, het Verzetsmuseum Zuid-Holland en het Filmhuis Gouda meegenomen.

Echter is er een nieuw concept ontstaan dankzij het onderzoek van bureau AEF. Dit concept houdt in om de Chocoladefabriek uit te breiden met het Verzetsmuseum Zuid-Holland, waarbij het Filmhuis Gouda van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Het college van B en W zijn ook groot voorstander om het Verzetsmuseum Zuid-Holland naar de Chocoladefabriek te brengen. Momenteel is het museum druk bezig om overeind te blijven staan wat betreft de financiën. Omdat er nog niet duidelijk is wanneer en of dit concept doorgezet gaat worden, wil het college van B en W een eenmalige subsidie van 50.000 euro aanbieden. De gedachte achter dit aanbod is om het museum langer open te kunnen houden.