Fietsenrekken achter De Waag verplaatst

In de Goudse binnenstad zijn 72 fietsenrekken met een capaciteit van 408 tweewielers verplaatst om evenementen en terrassen op het plein Achter de Waag mogelijk te maken. Volgens de gemeente is het ‘fietsvrij’ maken van Achter de Waag mogelijk een proef, waarbij onder meer wordt bekeken of de veranderingen geen nadelige gevolgen hebben voor het fietsparkeren in de binnenstad. De fietsenrekken zijn herplaats binnen en nabij het kernwinkelgebied in de binnenstad, op loopafstanden van 50 tot 300 meter vanaf Achter de Waag. De komende maanden wordt gekeken wat de effecten zijn. De proef duurt tot na het zomerseizoen.