Fairtrade bordje bij toegang stad

Iedereen die Gouda binnenrijdt vanaf de Goudseweg of de Provincialeweg West wordt er straks op gewezen: Gouda is een Fairtrade Gemeente. Onder het bord dat hier het begin van de bebouwde kom aangeeft – een zogenaamd komportaal – staat voortaan de vermelding van deze bijzondere titel. En om te voorkomen dat buurtschapnamen verdwijnen, valt er ook te lezen dat je hier Stolwijkersluis binnenrijdt.
Wethouder Wendy Ruwhof onthult vrijdag 21 maart om 9.30 uur het komportaal aan de Provincialeweg West samen met Jaap Warners, de voorzitter van stichting Fairtrade Gemeente Gouda en Co van der Horst (voorzitter Buurtschap Stolwijkersluis).