Extra subsidie voor Oranjenacht

Gouda – Het college wil eenmalig de subsidie voor Oranjenacht verhogen van 10.000 naar 25.000 euro. Op die manier hoopt het college dat Oranjenacht 2017 tot een succes kan worden gemaakt.

“Wij zien ook dat de veiligheidseisen tegenwoordig zeer hoog zijn, waardoor de organisatie veel meer geld kwijt is aan de bekostiging van beveiliging”, motiveerde wethouder Daphne Bergman de eenmalige subsidieverhoging. Het college wil hiermee de organisatie tegemoetkomen. Wat de organisatie van Oranjenacht onder meer parten speelt is dat de politie steeds minder personeel inzet bij evenementen. Verwacht wordt dat men dit zelf, met het inschakelen van beveiligingsbedrijven, regelt en betaalt.

Gratis
Vorig jaar was Oranjenacht vanwege de hoge kosten voor de organisatie voor het eerst niet meer gratis toegankelijk. Wethouder Bergman hoopt dat deze extra subsidie de organisatie helpt de begroting rond te krijgen en dat Oranjenacht weer gratis kan zijn. “De organisatie gaat zich nog beraden of dat kan voor dit bedrag”, aldus Bergman.

Advertisements