Experiment vervoer: hulp bij verward gedrag start bij het ophalen

Gouda – Na een korte proefperiode start in Gouda op vrijdag 6 april de eerste Quick Responder voor het vervoer van mensen met acuut verward gedrag. Dit vervoer rijdt in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven/Reeuwijk, Zuidplas en Krimpenerwaard. In dit vervoermiddel rijdt een ervaren verpleegkundige mee, die direct hulp kan bieden en kan inschatten wat de betrokkene nodig heeft.

Tot nu toe kwam de politie vaak in actie om mensen met verward gedrag naar de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) in Leiden of naar huis te brengen. Begin 2019 is duidelijk of dit experiment succesvol is en een vervolg krijgt.

Wethouder Corine Dijkstra, gemeente Gouda: “Deze werkwijze komt de kwaliteit van de zorg ten goede. We sluiten beter aan bij de behoefte van de cliënten en ontlasten tegelijkertijd de politie. Het is mooi dat inwoners die (tijdelijk) verward zijn en hun vertegenwoordigers nauw betrokken zijn bij dit experiment.”

Meer aansluiting bij leefwereld en belang cliënt

De regio kiest voor een eenvoudig vervoermiddel met daarin een ervaren verpleegkundige, in vaktermen heet dit concept een Quick Responder. De politie of ambulance kan – na overleg met de meldkamer van de PEH – de Quick Responder oproepen. Daardoor is er snel een verpleegkundige ter plaatse die getraind is in omgaan met verward gedrag. Hij of zij bespreekt de situatie met de politie en/of ambulance en zij maken gezamenlijk een inschatting wat nodig is. Kan iemand ter plaatse weer tot rust komen, dan is dat natuurlijk mooi. Zo niet, dan wordt de betrokkene direct door de Quick Responder vervoerd naar de PEH. Daar is 24/7 een zorgteam beschikbaar.

Er is gekozen voor een relatief onopvallende kleine bus zonder sirenes. Uit gesprekken met cliënten en hun vertegenwoordigers is gebleken dat er behoefte is aan een prikkelarme oplossing. Sirenes en zwaailichten dragen bij aan verwarring en stress.

Inzet politie

Tot nu toe speelde de politie een grote rol bij incidenten met personen met verward gedrag. Dat was niet wenselijk. Vaak is er namelijk geen sprake van een vermoeden van een misdrijf. Ook is de cliënt er niet mee geholpen om op het politiebureau te belanden. De opening van de PEH in de tweede helft van 2017 voorzag al in een passende beoordelingslocatie. Dit experiment met een Quick Responder biedt nu ook passend vervoer.

Evaluatie

Het experiment met deze vervoersoplossing duurt ongeveer tien maanden. Daarna worden de ervaringen en resultaten geëvalueerd. Of en hoe dit experiment een vervolg krijgt, hangt af van de uitkomsten en van de mogelijkheden voor structurele financiering.

Samenwerking

In Hollands Midden werken 19 gemeenten, politie, cliëntvertegenwoordigers, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de ondersteuning van mensen met verward gedrag te verbeteren. De opening van de Psychiatrische Eerste Hulp en het organiseren van passend vervoeren horen in dit regionale project. Daarin spelen ook preventie en vroegtijdige signalering een belangrijke rol.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

04-04-2018 16:31