Exoot in de sloot jaagt Rijnland op kosten

Reeuwijk – De bestrijding van exotische planten jaagt het hoogheemraadschap van Rijnland op kosten. De afgelopen jaren zijn de kosten, die betaald worden vanuit de waterschapsbelasting, opgelopen van €63.000 in 2012 naar €390.000 in 2016. Onder het motto ‘Geen exoot in de sloot’ doet Rijnland de dringende oproep overtollige aquarium- en vijverplanten niet in de sloot te gooien, maar in de GFT- bak.

Veel planten die gebruikt worden in vijvers en aquaria zijn exoten: ze komen van nature niet voor in Nederland. Sinds 2000 komen ze steeds vaker voor in sloten en vaarten, omdat mensen – zich niet bewust van de gevolgen – deze planten in de sloot gooien. De woekerende plantengroei belemmert de doorstroming en waterberging in sloten en vaarten. Dat kan leiden tot wateroverlast. Ook verdringen exoten de inheemse planten en brengen ze vissen in het nauw doordat er zuurstofgebrek ontstaat. Exotische planten moeten machinaal of handmatig worden verwijderd en daarna worden afgevoerd. De meest voorkomende exoten zijn de grote waternavel en de waterteunisbloem. Deze komen vooral voor in de omgeving van Reeuwijk, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop en in het gebied tussen Haarlem en Noordwijk/Sassenheim. De grote waternavel groeit deels op het land, maar vooral op het water en vormt daar een grote drijvende plantenmassa. Andere exotische planten die voorkomen in sloten, vaarten en meertjes zijn: het mosselplantje of watersla, parelvederkruid, waterhyacint en het ongelijkbladig vederkruid.
Het snel ontdekken van exotische waterplanten is belangrijk om zowel de overlast als de kosten voor verwijderen van de planten te beperken. Mensen die denken exotische waterplanten te zien, kunnen dat melden via www.rijnland.net/exotischewaterplantmelden. Bellen onder kantoortijd kan ook: (071) 306 3535. Meer informatie: www.rijnland.net/geenexootindesloot