Europese subsidie aanvraag voor ondersteuning jongeren

De gemeente Gouda vraagt een Europese subsidie aan voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Jongeren met functiebeperkingen vanwege een handicap hebben vaak ondersteuning nodig om op de arbeidsmarkt
actief te zijn.
De gemeente wil met de subsidie aanvraag – samen met haar partners uit het onderwijs en bedrijfsleven –
inzetten op extra begeleiding voor bijvoorbeeld 355 leerlingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en hun een betere kans op werk of een vervolgopleiding geven.