Einde aan forse groei WW-uitkeringen Midden-Holland

Door de aantrekkende economie komt er dit jaar een einde aan de sterke toename van
het aantal WW-uitkeringen Midden-Holland. Na drie jaar van krimp zal de werkgelegenheid
in 2015 weer licht kunnen groeien. Dit jaar al verwacht UWV een toename van het
aantal vacatures. Dit zijn enkele conclusies uit de arbeidsmarktprognose 2014-2015 die
UWV vandaag presenteert. De groei van het aantal banen wordt alleen in het bedrijfsleven
verwacht. In de collectieve sector zal de werkgelegenheid verder afnemen.