Egelopvang Boskoop krijgt oorkonde van Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan Wilma de Lange van de egelopvang in Boskoop. Met deze oorkonde spreekt de partij haar waardering uit voor de tomeloze inzet van De Lange en ook de andere vrijwilligers om gewonde, zieke en hulpbehoevende wilde dieren te helpen.

Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren is iedereen verplicht hulpbehoevende huis- en wilde dieren de nodige zorg te verlenen. Elk jaar treffen duizenden inwoners van Zuid-Holland gewonde of hulpbehoevende wilde dieren aan. Omdat zij daar meestal niet zelf voor kunnen zorgen, brengen zij deze dieren naar een dierenopvangcentrum. Bij gebrek daaraan verzorgen ze de dieren thuis, maar dat is een onwenselijke situatie. Het komt ook voor dat dieren aan hun lot worden overgelaten omdat ze nergens kunnen worden opgevangen. En soms worden dieren ontheemd aangetroffen omdat hun leefgebied is vernietigd als gevolg van onderhouds- of andere werkzaamheden, zoals bouwactiviteiten.

www.egelopvangboskoop.nl

Advertisements