Eeuwenoud riool nog steeds in gebruik

In de middeleeuwen had de dichtbebouwde binnenstad van Gouda veel grachten (zijlen) die langs en achter de woningen liepen. Eeuwen later zijn die omgebouwd tot gemetselde rioolbuizen. Die rioolbuizen zijn nog steeds in gebruik. Weekblad deGouda kijkt onder de binnenstad.

“Bij het onderhoud kijken we altijd of we het riool kunnen verbeteren.”
De rioolbuizen vormen samen een groot netwerk dat wordt gebruikt voor de afvoer van afvalwater. De constructie van de oude riolen bestaat uit een mix van gemetselde gewelven en betonnen buizen. Die riolen lopen kriskras door de stad, ook onder tuinen van huizen.

Inspecties
Gemeente Gouda onderhoudt deze riolen en voert regelmatig inspecties uit. Rioolwater komt uiteindelijk terecht in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt daar voor de zuivering van het water en het geschoonde water weer wordt geloosd in de Hollandse IJssel. “Bij het onderhoud kijken we altijd of we het riool kunnen verbeteren”, zegt Arianne Fijan, beleidsadviseur water bij de gemeente Gouda. “Wat we willen doen is het waar mogelijk loskoppelen van de regenwater afvoer: dit betekent dat het schone regenwater wordt gescheiden van het vuile rioolwater. Hierdoor neemt de druk op het rioolsysteem af, kan het vuilwater efficiënter worden gezuiverd en kan het schone water op het oppervlakte water geloosd worden.”

Advertisements

Vervanging ingewikkeld
Het vervangen van de riolering in de binnenstad is volgens Fijan ingewikkeld. Een belangrijke reden daarvoor is dat de riolen vaak op particuliere terreinen liggen. Gemeente Gouda investeert jaarlijks bijna tien miljoen euro in het rioolstelsel