Eerste kievitsei van Nederland in Zuid-Holland gevonden

Het voorjaar barst los! Op 8 maart 2015 is in Schelluinen in de gemeente Giessenlanden het eerste kievitsei van onze provincie gevonden. Het is ook het eerste kievitsei van Nederland. Daarmee is het voorjaar ook in Zuid-Holland officieel losgebarsten. Het ei is gevonden door Wout Gorree, al 8 jaar weidewachter bij de weidevogelgroep Alblasserwaard. Vorig jaar werd het eerste Zuid-Hollandse ei gevonden op 11 maart in Giessenburg.
Aftrap weidevogelseizoen
De kievit is de eerste weidevogel die nestelt, eieren legt en gaat broeden. Daarmee vormt dit eerste ei de aftrap van het weidevogelseizoen. Meer dan 650 weidewachters, aangesloten bij 23 Zuid-Hollandse weidevogelgroepen, speuren de weilanden af op zoek naar nesten.
Om de vogels zo min mogelijk te verstoren, bestuderen de weidewachters tegenwoordig het gedrag van de weidevogels steeds vaker op afstand. Met hun verrekijker kunnen ze zien of een vogel een nest maakt, eieren heeft gelegd, broedt of zelfs al kuikens heeft. De weidewachter meldt de vondsten aan de boer, die er dan met zijn maaibeheer rekening mee kan houden. Net zo lang tot de kuikens ‘vliegvlug’ zijn, groot en sterk genoeg om aan de maaimachine te ontsnappen.