Eerste honderd vluchtelingen tekenen Participatieverklaring

gemeentehuis

Gouda – 100 Goudse statushouders willen actief meedoen in Nederland
Op donderdag 22 juni tekenen de eerste 100 statushouders in het Huis van de Stad in Gouda de Participatieverklaring. Met het tekenen van deze verklaring tonen de statushouders hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving, en hun bereidheid daar actief aan mee te doen.

De Participatieverklaring maakt deel uit van de inburgering van vluchtelingen die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen. Wethouder Jan-Willem van Gelder (inburgering) heet hen van harte welkom in de gemeente Gouda: “Het is prachtig dat deze 100 nieuwe inwoners bereid zijn actief deel te nemen in Gouda.”

Meedoen
Het is de eerste keer dat in Gouda statushouders de Participatieverklaring ondertekenen. Deze wordt binnenkort een verplicht onderdeel van de inburgering. Mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen. Het ondertekenen van de Participatieverklaring maakt hier deel vanuit.

Advertisements

Spelregels van de Nederlandse samenleving
Statushouders volgen vele workshops van VluchtelingenWerk, die dit in opdracht van de gemeente Gouda verzorgt. Zij krijgen uitleg over de spelregels van de Nederlandse samenleving, de kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie én over de grondwet van Nederland. Dat in Nederland gelijke rechten voor mannen en vrouwen gelden, en dat hier meerdere geloven naast elkaar mogen en kunnen bestaan. Maar ook wordt gesproken over de manier van reageren in Nederland op allerlei situaties. Bijvoorbeeld als je buurman harde muziek draait, wat is dan een gebruikelijke reactie?

VluchtelingenWerk 
VluchtelingenWerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die de maatschappelijke dienstverlening verzorgt aan vluchtelingen om hen te helpen een nieuw bestaan op te bouwen.