Gemeente Gouda voegt als een van de eersten regelingen Wmo en Jeugdwet samen

Gouda – Het afstemmen van regels is een van de redenen dat de gemeente Gouda de verordeningen en regelingen voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet heeft samengevoegd. Maar ook dat de uitvoering soepeler loopt en niemand tussen wal en schip valt. “Twee wetten, één uitvoering. Inwoners hoeven zich niet bezig te houden met de vraag bij welke wet hun hulpvraag hoort”, aldus de gemeente.

“We hebben twee verschillende wetten naast elkaar. De ene gericht op ondersteuning van volwassenen, de andere op jeugdhulp. Het is mooi als inwoners daar niets van merken, en het samenvoegen maakt dit mogelijk. We zijn hierin koploper in Nederland; veel gemeenten willen deze werkwijze gaan volgen”, aldus wethouder Corine Dijkstra (vernieuwing sociaal domein). “De samenvoeging brengt nog meer voordelen met zich mee: het zorgt ervoor dat de regels zijn afgestemd zodat de gemeente kan ondersteunen bij wat een kind, oudere of gezin nodig heeft.”

Eenduidige benadering
De Jeugdwet en de Wmo zijn aparte wetten. In één gezin kunnen soms meerdere zaken spelen die onder beide wetten vallen. Denk aan dagbesteding, vervoer, hulp bij huishouden of jeugdhulp. Ook als jeugdigen 18 worden en daarmee onder een andere wet vallen, moeten ze daar zo min mogelijk van merken. Dan is het fijn als inwoners te maken krijgen met eenzelfde manier van uitvoering.

Advertisements

Juridische zorgvuldigheid
Het samenvoegen is een juridische proces wat grote zorgvuldigheid vraagt. Hiervoor ligt op landelijk niveau geen format voor gemeenten klaar en daarom moest dit volledig worden uitgezocht. Eenzelfde uitvoering helpt ook het werk van het Sociaal Team en de consulent en komt daarmee ten goede aan de inwoners. “Het maakt het overzichtelijker welke hulp er voor iemand is, en het maakt ook dat deze hulp er op tijd is”.