Een primeur in Gouda: Antonius start met pilot senior VWO tweetalig onderwijs

Gouda – Het Antoniuscollege biedt al jaren de mogelijkheid aan leerlingen om Tweetalig Onderwijs te volgen in de onderbouw, het zogenaamde TTO junior Certificate. Komend schooljaar start de school met een pilot om de licentie voor Tweetalig Onderwijs ook in de bovenbouw door te trekken.

In mei 2021 is de TTO junior certificate visitatie door de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs (NUFFIC) wederom met een positief resultaat afgerond. Voor de school is dat het startsein om volgend jaar te beginnen met de pilot senior vwo TTO.

Kansrijker
Volgend jaar voegt de school in de bovenbouw het vak PRE (Philosphy, Religion and Ethics) toe en gaan zij starten met het opzetten van een (buitenlands) stageprogramma voor deze leerlingen. Zo wil de school alle elementen die horen bij een senior TTO-programma in hun vwo integreren en de leerlingen bij het behalen van het vwo-diploma een waardevol certificaat meegeven waarmee de doorstroom naar universitaire studies kansrijker wordt! Leerling Ryan uit 3 vwo is blij met de pilot: “Ik zie het als een grote uitdaging, en ik weet zeker dat onze school dat kan!”. Een andere leerling vult aan: “Ik sta echt te springen! Wat een geweldige mogelijkheid om deuren te openen naar mijn droom om in het buitenland te gaan studeren!”.

Advertisements

Waarom tweetalig onderwijs?
Tweetalig onderwijs bereidt leerlingen goed voor op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. TTO heeft twee belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het helpen ontwikkelen van een internationaal perspectief. De taal wordt ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context. Een tweetalige opleiding bereidt je goed voor op hoger en universitair onderwijs in Nederland, maar ook zeker in het buitenland. Twee talen goed beheersen, scherpt je geest en geeft je tools en skills om te leren en te onderzoeken. Daar heb je je leven lang plezier van.

15-06-2021 12:00