Eén inlooppunt voor dak- en thuislozen

Gouda krijgt een inlooppunt voor dak- en thuislozen waar ze terecht kunnen voor onder meer dagbesteding, een maaltijd of een warme douche. Nu zijn er nog diverse voorzieningen van verschillende organisaties op dit gebied. Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de bekostiging van de opvang van dak- en en thuislozen. Reden voor Gouda en omliggende gemeenten om te bezien of dit effectiever kan. Parnassia, het Leger des Heils en de Zorgvragers Organisatie GGZ werken aan een gezamenlijk voorstel.