Driestar regelt verkeer

driestarcollege

Het Driestar College zet in de ochtend verkeersregelaars in op de Bleulandweg. Die moeten verzorgen dat de scholieren veilig kunnen oversteken en er minder ergernis ontstaat bij het overige verkeer. De scholieren steken over bij het zebrapad. Ze hebben hier voorrang. Het grootste probleem doet zich voor in de ochtend rond 08.10 uur. Dan steken in een kwartier tijd meer dan duizend leerlingen over. De gemeente ging akkoord met de inzet van verkeersregelaars, mits die volledig gecertificeerd en bevoegd zijn. De school heeft nu vijf medewerkers een opleiding laten volgen.

Bron: AD