Drie nieuwe leden voor Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Gouda – Per 1 januari 2022 heeft de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) 3 nieuwe leden. Dit zijn Liz Cramer, Jos Versteeg en Mohamed Fallah. De Goudse Adviesraad Sociaal Domein is een adviesraad zonder invloed van anderen.

De GASD adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over plannen van de gemeente rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en de Jeugdwet. De taken die hierbij horen noemen we het sociaal domein.

Taken overnemen
De 3 nieuwe leden nemen de taken over van Guusje van der Schot, Gerard Wolters en Herman Klein. Zij zijn vanaf de start in 2015 lid geweest van deze raad. Zij hebben de afgelopen 6 jaar een grote bijdrage geleverd aan de vele adviezen die de GASD heeft gegeven. Wij bedanken hen voor de afgelopen jaren en wensen de nieuwe leden veel succes.

Advertisements

Volle sterkte
De leden van de GASD worden voor 4 jaar benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De GASD bestaat uit 6 leden en een voorzitter. Met de komst van de 3 nieuwe leden is de GASD weer op volle sterkte.

19-01-2022 10:58