Dreigt er een papier en karton chaos op 1 december in het centrum van Gouda?

Gouda – Alles wees erop dat Cyclus zijn aankondiging om te stoppen met het ophalen van papier en karton op de woensdagavonden, ook werkelijk waar zou maken. Een aantal ondernemers in het centrum had daarover bericht ontvangen maar het merendeel wist van niks. Enkele ondernemers trokken aan de bel bij de Stichting Gouda Schoon, in de persoon van Karel Baarspul en Leo Rosendahl. Reden voor ons om een nadere uitleg te vragen.

Wat weinigen weten over de gemaakte afspraken
Zo’n tiental ondernemers kregen jaarlijks een rekening van Cyclus voor het ophalen van papier en karton op woensdagavond. De overige ondernemers hadden nooit met Cyclus daarover een afspraak gemaakt, kregen dus geen rekening maar zetten wel elke woensdagavond hun papier en karton op de stoep. Opgeruimd staat netjes, niet? Bovendien past het in de aanpak van de Stichting Gouda Schoon, waar Karel Baarspul  en Leo Rosendahl de stuwende kracht van zijn. De Stichting heeft als hoofddoel het op een duurzame manier (laten) ophalen van bedrijfsafval en in het bijzonder dat van de horeca. Jarenlang blijkt Cyclus echter, als een soort gedoogbeleid, al het papier en karton van de overige binnenstad ondernemers meegenomen te hebben.

Het bericht aan de betalende ondernemers ging als een lopend vuurtje rond
Ook al betaalde deze groep voor de ophaalservice, het bericht dat Cyclus daar m.i.v. 1 december mee zou gaan stoppen, sloeg in als een bom. Niet zo vreemd als je op een woensdagavond eens zou kijken hoeveel van dat spul ligt te wachten om opgehaald te worden. Betalend of gratis, het probleem raakt iedereen en dan is het niet zo vreemd dat men bij Gouda Schoon terecht komt. Wij dus ook.

Advertisements

Gouda Schoon is een stichting met een schoon doel maar heeft geen oud papierhandel
In het gesprek met Karel Baarspul werd al snel duidelijk hoe groot de paniek onder de ondernemers in de binnenstad was. Cyclus was naar de betalende c.q. gecontracteerde ondernemers duidelijk geweest. Zo van, u kunt het beste gezamenlijk een papierinzamelaar contracteren. Met name als je tot de gedoogde ondernemers behoort is dat even schrikken. Waar moet je op 1 december met het papier en karton heen en wat gaat dat geintje ons kosten? Karel gaat echt niet zelf met een gehuurde elektrische bakfiets de papierzooi ophalen en naar het nog te bouwen Ecopark brengen. De paar papierbakken in de stad zouden bovendien nooit al dat bedrijfsafval aankunnen. Alle reden voor deze krant om ook contact met Cyclus op te nemen om het verhaal van hun kant te horen.

Cyclus had even niet aan de vele gedoogde ondernemers gedacht
Toen wij het probleem aan Cyclus voorlegden en tevens aanvoerden dat op donderdagmorgen na de woensdagavond van 1 december er een grote hoeveelheid papier en karton door het centrum zou zwerven, werd er direct ruggenspraak gehouden. Dat leidde tot een nieuwe berichtgeving.

Cyclus begint op een strenge toon:
Cyclus zamelt in opdracht van de gemeente Gouda het huishoudelijk afval in. Bedrijven moeten voor de inzameling van hun bedrijfsafval een contract afsluiten met een afvalinzamelaar. Een aantal bedrijven/winkeliers in de Binnenstad van Gouda hadden hiervoor een contract met Cyclus. De inzameling van het oud papier en karton in de binnenstad op woensdagavond was een bedrijfsafvalroute.
Medio 2021 is Cyclus gestopt met het inzamelen van bedrijfsafval. Hierdoor is ervoor gekozen om de oud papier en karton route in de Binnenstad met ingang van woensdag 1 december 2021 te laten vervallen. Gecontracteerde bedrijven zijn hier tijdig over geïnformeerd en doorverwezen naar een andere inzamelaar voor bedrijfsafval.”

Voor de ondernemers wordt het “balen en betalen”
Cyclus beseft nu dat de gecontracteerde ondernemers weliswaar een bericht hadden gekregen over het stopzetten van de ophaaldienst, maar daarmee waren de andere ondernemers niet bereikt. En een dreiging dat de binnenstad vol komt te liggen met papier en karton was geen prettig vooruitzicht. Maar eerst worden ondernemers en inwoners nog op hun vingers getikt. Cyclus vervolgt:
“Ook niet gecontracteerde bedrijven/winkeliers en inwoners in de Binnenstad gebruik van de oud papier en karton inzameling op woensdagavond. Dit betekent dat zij hun oud papier en karton illegaal aanboden. Om de Binnenstad van Gouda netjes te houden is ervoor gekozen om dit oud papier en karton tijdens deze inzamelronde ook in te zamelen. Dat neemt niet weg dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat het oud papier en karton zomaar werd aangeboden. Zoals aangegeven dienen bedrijven hier een contract voor af te sluiten. Inwoners dienen gebruik te maken van de verzamelcontainers voor het aanbieden van oud papier en karton.”

Tijdelijk gedogen en dan verder??
Het gedogen heeft nog geen vaste einddatum maar er komt vooralsnog een einde aan het ophalen van papier en karton door Cyclus. Cyclus eindigt hun informatie, gewezen op de dreigende situatie door deze krant, als volgt:

“Het risico bestaat dat na woensdag 1 december nog steeds oud papier en karton wordt aangeboden en dat dit blijft staan in een drukke decembermaand. In overleg met de gemeente Gouda is besloten vooralsnog tijdelijk door te gaan met de inzameling van het oud papier en karton in de Binnenstad en roepen bedrijven/winkeliers op om zo spoedig mogelijk een contract voor bedrijfsafval af te sluiten met een afvalinzamelaar. Inwoners kunnen hun oud papier en karton aanbieden in de verzamelcontainers in de buurt.” 

De toon is gezet:
Binnenstad ondernemers zoek zelf een oplossing. Wellicht een uitdaging voor Theo Krins, ex raadslid en nu bezoldigd voorzitter van Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Toepasselijke naam voor dit project: “Nieuwe bezems vegen schoon”.

Redactie: Cor Sul

29-11-2021 14:09